Pelvisin en dar yeri aynı zamanda orta pelvisin en dar yeri interspinöz

Bilgisayarlı tomografi (BT, CT) pelvimetri
İlk kez 1982’de Federle ve ark. tarafından pelvimetri için kullanıldı. Direk grafi gibi röntgen ışınları kullanıldığı için günümüzde rutin olarak uygulanmamaktadır.

MR Pelvimetri
İlk kez 1985 yılında Stark ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır. MRI’ın avantajı anne ve bebek ile ilgili hem kemik hem yumuşak dokuların incelenebilmesidir. Ayrıca iyonize radyasyon içermez.
2005 yılında yapılan bir çalışmada MRI pelvimetrinin distosi öngörme konusunda faydalı olduğu ifade edilmiştir (kaynak).

EK BİLGİLER:
– Pelvisin en dar yeri aynı zamanda orta pelvisin en dar yeri interspinöz mesafedir (spina iskiadikalar arası mesafe). Yaklaşık 10 cm’dir.
– Pelvik girimin en dar çapı conjugata vera obstetrikadır. Simfizis pubisin iç yüzü ile promontoryum arasındaki mesafedir.
– Pelvik girimde el muayenesi ile ölçülen çap conjugata vera diagolanistir, Simfizis pubisin alt kenarından promontoryuma kadar uzanan çaptır.
– Promontoryum ile simfizis pubisin üst kenarı arasındaki mesafe conjugata vera anatomika olarak adlandırılır.
– Fetal baş çaplarından en küçük olan bitemporal çaptır (transvers çap).
– Fetal başın en büyük çapı oksipitomental çaptır. Oksiput ile çene ucu arasındaki mesafedir.
– Suboksipitobregmatik çaptan geçen çevre fetal başım en küçük çevresidir. Normal doğum açısından bu çap çok önemlidir.

Leave a Reply